BuDo Way

צרו איתנו קשר

שם:  
מייל:    
טלפון:  
 

BuDo Way

אומנות לחימה ובודהיזם
סמסטר א' 
יום ג', 16:30-17:45

מנחה: אייל ניר (סנסאי)
 
קורס ייחודי המשלב בין אמנויות הלחימה ( Bu-Do ) ובודהיזם.

הקורס ניתן כחלק מתכנית BuDo-Way המהווה גשר לאוצרות ידע, חוכמה ומסורות עתיקות ימים במטרה לפתח מודעות, לרכוש ידע, כלים ועם התרגול מיומנויות רלוונטיים, מעשיים וישימים לצמיחה אישית, חיים איכותיים,שלווה פנימית והצלחה במעגלי החיים במאה ה 21 .

הקורס מיועד לחולל שינוי תודעתי תוך גילוי עצמי ושינוי הקשר ההדדי "אני עולם" המאפשר יצירת עוגן פנימי - יציב ושקט חסין במידה רבה לתנודות עולם חיצון, המאפשר איכות חיים ושמחה הנובעת מבפנים.

הקורס יינתן במסגרת של 13 מפגשים בני שעה וחצי המשלבים חלק תאורטי עם חלק משמעותי מעשי, חווייתי, תרגולי.תקציר תכני ותוצרי למידה של הקורס:
 
1. תפקוד יעיל במצבי לחץ - גמישות מחשבתית, יצירתיות ותגובה יעילה במצבי לחץ 
 
2. "עוגן פנימי" - הפחתת התלות וההשפעה של אירועים חיצוניים על מצבי ואושרי הפנימי –
3. "גיוס כללי" - של כלל יכולות מנטאלי פיסי "כאן ועכשיו" למשימה נתונה –
4. "מח שקט" - פיתוח יכולת "הפסקת המרוץ המוחי" ונוכחות מלאה פה ועכשיו –
5.  BuDo Meditation - קליטה ישירה אינטואיטיבית של המציאות בכול רגע עם מודעות שלמה לכאן ועכשיו. –
6.  "ניהול רגשות" - לקחת שליטה המאפשרת בחירה והתנהלות חכמה מבלי לדכא רגשות ולהפחית מהחוויה האנושית –
7.  חיזוק כוח הרצון - במציאות האנושית ובאתגרי החיים –
8.  אחדות ONENESS - פנימית וחיצונית במקום פרוד ודואליות. –
9. תורת התגובה - פיתוח רגישות ואינטואיציה לזיהוי מוקדם של הזדמנויות ותגובה יעילה. –
10. אסטרטגיה - יצירת הזדמנויות תוך חיבור, השפעה וניהול סיכונים -
 
 
 
יוצר התכנית ומנחה הקורס: אייל ניר - (סנסאי)
סנסאי אייל הינו מהנדס במקצועו איש הי טק ותיק העוסק באמנויות לחימה למעלה מ - 40 שנים, מרצה במוסדות אקדמאים, מייסד תכנית BuDo-Way ומחבר רב מכר המבוסס עליה. אייל עושה שימוש בניסיונו האישי רב השנים לקשר בין העולמות תוך מינוף חוכמה עתיקה להתמודדות עם אתגרי החיים במאה ה 21 .
 
* חדש! הרישום לקורסים יתבצע באופן מקוון, להרשמה >
* ההרשמה במערכת המקוונת הינה בתשלום של 15 ₪, ניתן להירשם גם במנהל הסטודנטים.
 

צוות הוראה מלא